• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Aktywny samorząd

Turnusy Rehabilitacyjne

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie Zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne, Środki Pomocnicze i Sprzęt Rehabilitacyjny

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki