• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

14 Sty

Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

12 Sty

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Powiat Nakielski 2021r

08 Sty

Informacja odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nakielskim