• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

30 Wrz

Program PFRON POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY

14 Wrz

Powiat Nakielski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

10 Wrz

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Mam marzenie – mama, tata, dom.”

10 Wrz

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Moja rodzina zastępcza”

07 Wrz

Wydłużony termin składnia wniosków w Module III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacjach kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”