• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

10 Wrz

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Mam marzenie – mama, tata, dom.”

10 Wrz

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Moja rodzina zastępcza”