• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

30 Wrz

Program PFRON POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY

14 Wrz

Powiat Nakielski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”