• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

19 Paź

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie oraz edukację prawną w roku 2021

19 Paź

Zajęcia klubowe w WTZ” – nabór wniosków na zajęcia realizowane od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.