• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

25 Mar

Informacja dotycząca dyżurów Psychologa Zespołu ds. pieczy zastępczej

 
Psycholog Zespołu ds. pieczy zastępczej pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 536 928 978 w następujące dni tygodnia: wtorek, czwartek i piątek w godz. 9-13.00. W przypadku problemów, chęci uzyskania porady, wskazówek, uzyskania wsparcia  zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Dyrektor PCPR
mgr Marek Durałek