• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

Aktywny samorząd

 

Ogłoszenie :
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2021 finansowany ze środków PFRON

Pliki do pobrania:

MODUŁ I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)
Wniosek (Wniosek AS A1)

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu i dysfunkcja narządu słuchu)
Wniosek (Wniosek AS A2-3)

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)
Wniosek (Wniosek AS A4)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Wniosek (Wniosek AS B 1-3-4)

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Wniosek  (Wniosek AS B2)

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Wniosek (Wniosek AS B5)  

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek (Wniosek AS C1)

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Wniosek (Wniosek AS C2)

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Wniosek  (Wniosek AS C3)
1. Propozycja_oferta_C3 (Propozycja_oferta_C3)
2. Specyfikacja_i_kosztorys_C3 (Specyfikacja_kosztorys_C3)

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Wniosek (Wniosek AS C4)
1. Propozycja_oferta_C4 (propozycja_oferta_C4)
2. Specyfikacja_i_Kosztorys_C4 (specyfikacja_kosztorys_C4)

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Wniosek (Wniosek AS C5)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wniosek (Wniosek AS D)
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wniosek (M_II)