• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

06 Kwi

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w 2018r.

04 Kwi

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wraz z usługą gastronomiczną