• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

08 Lip

Ogłoszenie o zatrudnieniu asystenta rodziny w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS POKL w 2013r.

03 Lip

Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty profilaktyki uzależnień lub podmiotu gospodarczego świadczącego tego typu usługi w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS POKL w 2013r.