• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

03 Lip

Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty profilaktyki uzależnień lub podmiotu gospodarczego świadczącego tego typu usługi w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS POKL w 2013r.

01 Lip

Ogłoszenie o naborze nr 8/2013 na wolne stanowisko urzędnicze-referent prawny w Punkcie Interwencji Kryzysoweji