• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

26 Maj

Informacja dotycząca wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”

26 Maj

Informacja dotycząca wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z zaburzeniem narządu ruchu w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu