• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

17 Sty

TURNUSY REHABILITACYJNE – terminy składania wniosków

17 Sty

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać w formie papierowej i elektronicznej (za pośrednictwem systemu SOW)