• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

27 Mar

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

 
PCPR w Nakle nad Notecią informuje,iż w 2013 roku  wnioski o dofinansowanie do:

1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnosprawnej i niezbędnego opiekuna należy składać w terminie: od 28.03.2013r. do 10.04.2013r.
2. zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i rehabilitacyjne są przyjmowane na bieżąco
3. likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych (łóżka rehabilitacyjne i inny sprzęt likwidujący bariery techniczne, z wyłączeniem sprzętu AGD i RTV) należy składać w terminie: od 28.03.2013r. do 29.11.2013r.

Jednocześnie informuję, iż w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze względu na ograniczone środki finansowe nie przewiduje się realizacji przedmiotowych zadań w roku bieżącym.

W przypadku wniosków przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do Centrum.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w  Nakle nad Notecią

Sebastian Hałas