• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

08 Sty

Informacja odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nakielskim

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Powiatu Nakielskiego nie działają stacjonarnie, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są do odwołania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Numer telefonu wskazany do rejestracji klientów: 536-928-218