• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

18 Lis

Wyniki otwartego konkursu ofert na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Nakielskim w roku 2021.

 
INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w Powiecie Nakielskim w roku 2021.
 

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 281/2020 z dnia 14 października 2020r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nakielskiego. Termin składania ofert upłynął 9 listopada 2020r. Na realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Nakielskiego przeznaczył środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 126060,00 zł. W ramach konkursu wpłynęły 4 oferty. Według oceny Komisji Konkursowej powołanej uchwałą nr 285/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 listopada 2020r., dwie oferty spełniały warunki formalne a pozostałe dwie nie i nie były one rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Z podsumowania punktów przyznanych przez każdego członka Komisji wynika, iż oferta:

1. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej, ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz (oferta nr 3) -otrzymała łącznie 71 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania,

2. Fundacja Civitas, ul. Potulicka 28, 89-100 Nakło nad Notecią (oferta nr 4) - otrzymała łącznie 63 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania.

Komisja Konkursowa na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim, wskazała Zarządowi Powiatu Nakielskiego jako najlepszą ofertę złożoną przez Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej przy ul. Długiej 62/2  w Bydgoszczy.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Pliki do pobrania :
1. Uchwała dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na NPP w 2021r