• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

19 Paź

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie oraz edukację prawną w roku 2021

 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w roku 2021 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, których adresatami są mieszkańcy Powiatu Nakielskiego.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w/w zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. W załączniku znajduje się treść uchwały oraz wzór oferty zadania publicznego.

Pliki do pobrania :