• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

12 Paź

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO DOTYCZĄCE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 
Starosta Nakielski zaprasza osoby chętne do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.

Załączniki do pobrania :
1. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
2. Formularz zgłoszeniowy kandydata
3. Klauzula dane osobowe
4. Deklaracja bezstronności członka komisji konkursowej