• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

06 Paź

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej pod tytułem „Mam marzenie – mama, tata, dom.”

 
Kategoria wiekowa do lat 6
1. Filip Białas
2. Mikołaj Tyloch
3. Emilia Szymczak Raczyńska

Kategoria wiekowa od 7-10 lat
1. Antoni Piotrowski
2. Klaudia Szymczak Raczyńska
3. Nicola Klinkowska - Jedlińska

Kategoria wiekowa od 11-15 lat
1. Wiktoria Żakowska
2. Matuszewski Oliwier
3. Alan Ulatowski

Wszystkim dzieciom – uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a opiekunom za zaangażowanie. Ze wszystkimi nagrodzonymi dziećmi skontaktujemy się telefonicznie i zaprosimy po odbiór nagrody.