• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

09 Lip

informacja dotyczą nieodpłatnych porad pranych

 
Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż punkty NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Powiatu Nakielskiego nie działają stacjonarnie, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest do odwołania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Numer telefonu wskazany do rejestracji klientów: 536-928-218