• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

10 Lut

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nakielskim w roku 2020

 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
• przeprowadzenie mediacji;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać:                          
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  52 325 17 24 
Także przy pomocy środków komunikacji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje              
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca :
Adwokat/radca prawny

Adres :                  
Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46

Dni i godziny dyżurów :
pon. – godz. 11.00-15.00
wt. –  godz. 11.00-15.00
śr.- godz. 11.00-15.00
czw. –  godz. 11.00-15.00
pt. –  godz. 11.00-15.00

Telefon
52 325 17 24
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NAKIELSKIM W 2020r

SZUBIN
Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Chroboczka,
ul. Kochanowskiego 1
nieodpłatna pomoc prawna w poniedziałki, środy i piątki
w godz. od 11.30 – 15.30, natomiast wtorki od 11.00-15.00

SADKI
Budynek Urzędu Gminy Sadki, ul. Strażacka 11
nieodpłatna pomoc prawna w każdy czwartek
w godz. od 11.30 – 15.30

MROCZA
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20
nieodpłatna pomoc prawna udzielana we wtorki i czwartki
w godz. od 11.00 – 15.00

KCYNIA
Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28
nieodpłatna pomoc prawna udzielana w każdy poniedziałek
w godz. od 12.00 – 16.00,
oraz w każdą środę i piątek
w godz. od 11.00 – 15.00

NAKŁO NAD NOTECIĄ
Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 46
nieodpłatna pomoc prawna udzielana w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
w godz. od 11.00 – 15.00