• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

10 Paź

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego dotyczące naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku

 
 
 
Załącznik :