• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

27 Mar

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż 
Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
można składać w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.


W przypadku wniosków przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.

Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią (pokój nr 7).
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcpr-naklo.pl
w zakładce Akty prawne. 

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (przy składaniu wniosku należy przedłożyć oryginał orzeczenia do wglądu lub uwierzytelnioną przez uprawniony do tego organ kopię orzeczenia),
2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
3. zaświadczenie wystawione przez szkołę/ uczelnię potwierdzające pobieranie nauki (w przypadku osób niepełnosprawnych od 16 do 24 roku życia uczących się niepracujących).

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, dlatego też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na wypełnienie str. 3 przedmiotowego wniosku w każdym punkcie.

Zasady przydzielania dofinansowań ustala dyrektor PCPR, kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stopniem niepełnosprawności, faktem pobierania nauki przez osobę niepełnosprawną, sposobem rozpatrzenia (pozytywny, negatywny) wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach ubiegłych.

Marek Durałek
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią