• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

01 Sie

Konsultacje społeczne projektu systemowego przewidzianego do realizacji w 2014 roku

 

Konsultacje społeczne projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” planowanego do realizacji w 2014 roku w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią planuje w 2014 roku realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

PCPR dąży do zebrania opinii osób zainteresowanych w celu stworzenia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz dostosowania działań przewidzianych w projekcie do ich oczekiwań.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie przyjmowania opinii, uwag i/lub propozycji do 16 sierpnia 2013r. do godz. 15.30. Formularz zgłaszania uwag można przekazać:
* osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią w pokoju nr 1 (decyduje data  wpływu do PCPR),
* listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89‑100 Nakło nad Notecią (decyduje data wpływu do PCPR),
* na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data i godzina wiadomości).

Opinie, uwagi i/lub propozycje złożone po wskazanym terminie, jak również niepodpisane nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacje z prawa jej wyrażenia.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport podsumowujący z ich przebiegu z uwzględnieniem wyników, który zostanie zamieszczony do 16 września 2013r. na stronie internetowej jednostki (www.pcpr-naklo.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nakielskiego w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

W związku z powyższym zapraszamy do konsultacji projektu systemowego PCPR.

Założenia do projektu systemowego
Formularz zgłaszania uwag (PDF)
Formularz zgłaszania uwag (WORD)